ZBIORNIK DUO : DOZOWANIE 2-EGO PRODUKTU W CZASIE JEDNEGO PRZEJAZDU, CAŁE POLE ZASTOSOWAŃ!

23 October 2017

Opcjonalny zbiornik DUO jest montowany fabrycznie i jest dostępny do siewników XEOS HD, XEOS PRO et XEOS TF wyposażonych w główny zbiornik na ziarno o poj. 1800 litrów.

Zbiornik DUO o pojemności 70 litrów, umożliwia wysiew drugiego produktu na rzędzie, blisko wysiewanego ziarna.

Całkowicie zintegrowany z głównym zbiornikiem, jest obsługiwany za pomocą konsoli VISION DUO :

 

Zbiornik DUO jest całkowicie zintegrowany z głównym zbiornikiem siewnika. Odczyt prędkości jazdy odbywa się za pomocą radadu, dla obu dozowników ten odczyt jest wykorzystywany, dozowniki są obsługiwane niezależnie. Ustawianie dawki każdego dozownika odbywa się za pomocą jednej konsoli: le VISION DUO. Konsola daje możliwość automatycznego zmieniania dawki w trybie slave (jako urządzenie wykonujące polecenia) lub w sposób autonomiczny (poprzez przeniesienie mapy ze zmiennym dawkowaniem na karcie pamięci SD (do działania konieczna jest antena GPS).

 

Dozowanie o wysokiej dokładności :

 

Zbiornik DUO dozuje produkty z wysoką dokładnością od 0.5 do 15 kg/ha dzięki 3 niezależnym aparatom dozującym. Dozownik, wykonany ze stali nierdzewnej, jest napędzany silnikiem elektrycznym. Przycisk, umieszczony blisko zbiornika, umożliwia przeprowadzenie próby kręconej. Zbiornik DUO może być wykorzystany do dozowania 3 rodzajów produktów :

 

Zbiornik DUO umożliwia łączenie produktów: to otwarcie się na przyszłość w celu zmniejszenia kosztów związanych z wysiewaniem upraw. Taka technika jest nazywana stosowaniem rośliny towarzyszącej i jest wprowadzana przez profesjonalne instytuty rolnicze jako alternatywa związana z redukcją stosowania środków ochrony roślin.

 

RZEPAK i rośliny motylkowate
Poprzez połączenie można zyskać do 40 €/ha

 

« Połączenie rzepaku z roślinami towarzyszącymi, które wymarzną, już od chwili wzrostu tych roślin umożliwia ograniczyć wzrost chwastów i zmniejszyć nawożenie azotowe, przy jednoczesnym zwalczaniu insektów. Zysk marży może sięgać 40 €/ha »
Entraid Magazine, Juillet-Août 2017

« Łączenie roślin sprawdziło się : rzepak w połączeniu z rośliną motylkową daje średni zysk 3 q/ha, a nawet więcej w trudnych warunkach. »
Francuski hodowca buraków N° 1053

 

 

 

Międzyplony składające się z wielu gatunków roślin :

 

We Francji, w ramach “zazieleniania pól”, rolnik musi utrzymywać lub założyć “Obszary proekologiczne”, stanowiące przynajmniej 5% powierzchni gruntów ornych. Okrywa roślinna składająca się przynajmniej z dwóch gatunków roślin jest uważana za “obszar proekologiczny”. Zbiornik DUO oferuje więc możliwość przeprowadzenia siewu roślin o różnym gatunku bez ich przemieszania, zwłaszcza w przypadku, gdy ziarno jest o różnej wielkości.

 

Przygotowany na przyszłość!

 

Zbiornik DUO SULKY jest prawdziwą alternatywą, by spokojnie wykorzystać obiecujące technologie jutra zarówno w zakresie uzyskania lepszej dochodowości jak i w zakresie spełniania wymogów dotyczących ochrony środowiska.

 

 

 

 

Chcę otrzymywać

Wprowadzony adres został zapisany na liście mailingowej.