Informacje prawne

Własność intelektualna :

Informacje znajdujące się w tej witrynie internetowej podlegają prawu francuskiemu i międzynarodowemu w zakresie praw o własności intelektualnej. Witryna internetowa Sulky-Burel oraz wchodzące w jej skład elementy stanowią wyłączną własność Sulky-Burel. Wszelka reprodukcja tych elementów, całkowita lub częściowa, bez uzyskania wcześniejszej, pisemnej zgody, jest zabroniona. Loga, marki i znaki wizualne użyte w tej witrynie są zatrzeżone.

Filmy video : Filmagri

Autorzy zdjęć : Guillaume Gauter, Bertrand Duquenne, Pierre Laroche

Informatique et Libertés

Witryna www.sulky-burel.fr stanowi przedmiot deklaracji wobec Narodowej Komisji Informatycznej i Wolności [CNIL]. Zgodnie z ustawą « informatyka i wolność » [ustawa nr ° 78-17 z 6 stycznia 1978] dysponują Państwo prawem do dostępu, do zmiany i usunięcia danych relatywnych, które Państwa by dotyczyły. W takim przypadku prosimy o poinformowanie nas o takim fakcie drogą mailową, na adres info@sulky-burel.com lub wysyłając nam list pod adresem : SULKY-BUREL CS 20005 – 35538 NOYAL SUR VILAINE CEDEX France

Informacje

Dane przedsiębiorstwa :
SULKY BUREL
Les Portes de Bretagne P.A. de la Gaultière
35220 CHATEAUBOURG Francja
Tél : (33) 02-99-00-84-84
Fax : (33) 02-99-62-39-38
E-mail : info@sulky-burel.com

Rodzaj działalności gospodarczej : SAS (spółka akcyjna uproszczona) z kapitałem 960 000 Euros
SIRET : 333 622 140 000 15
Kod APE : 293 D

Osoba odpowiedzialna za redakcję : Mr. Stéphane BILLEROT

Dane hostingodawcy:
OVH
2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – Francja.