Ochrona danych osobowych

I. WSTĘP

GROUPA BUREL szanuje prywatność swoich użytkowników i klientów oraz zobowiązuje się, że wszystkie gromadzone przez nią informacje w celu ich identyfikacji są traktowane jako informacje poufne.

II. PRZEDMIOT

Celem niniejszej polityki korzystania z danych jest opisanie w jasny i przejrzysty sposób, jak GRUPA BUREL, jako administrator danych, obsługuje dane osobowe.

Dotyczy to całego przetwarzania danych osobowych przeprowadzanych przez GRUPĘ BUREL.

W zakres wchodzą dane osobowe, wszelkie informacje, które mogą bezpośrednio lub pośrednio oznaczać osobę fizyczną: imię i nazwisko, adres e-mail, identyfikator, adres IP, tablicę rejestracyjną, itp.

GROUPA BUREL dokłada wszelkich starań, aby ta polityka, jak również sposób przetwarzania danych użytkowników w praktyce, była zgodna z francuską ustawą o ochronie danych i ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (GDPR, RODO).

III. ZBIERANIE I WYKORZYSTYWANIE DANYCH

Każdy formularz zbierający dane, obecny w witrynach internetowych GRUPY BUREL, ogranicza gromadzenie danych do najbardziej koniecznych dla proponowanych usług.

Dodatkowe dane mogą być jednak zbierane przez GRUPĘ BUREL, jeśli użytkownik zdecyduje się wypełnić wolne pola pozostawione do dyspozycji na stronie internetowej.

Niektóre dane muszą być przekazywane, aby użytkownik mógł uzyskać dostęp do oferowanych usług.

GRUPA BUREL gromadzi dane z różnych przyczyn i zastosowań. Poniżej znajdą Państwo więcej informacji na temat powodów i sposobu gromadzenia tych danych.

• Gromadzenie i wykorzystanie danych dla konta klienta on-line:

Wykorzystujemy te dane osobowe, imię, nazwisko, adres pocztowy i adres e-mail, aby umożliwić nam założenie konta on-line w celu świadczenia usług, takich jak zamawianie on-line, dostęp do dokumentacji technicznej, regulację maszyn, itd.

• Gromadzenie i wykorzystywanie danych do kont klientów naszych partnerów biznesowych:

Wykorzystujemy takie dane osobowe jak imię, nazwisko, adres pocztowy i adres e-mail, aby umożliwić nam nawiązanie, rozwijanie i utrzymywanie relacji handlowych.

Traktujemy te dane osobowe na podstawie umowy lub uzasadnionego interesu zgodnie z ogólnymi przepisami o ochronie danych (GDPR, RODO). Przechowujemy te dane osobowe tak długo, jak długo potrzeba, aby odpowiedzieć na żądanie, chyba że jesteśmy prawnie zobowiązani do ich przechowywania przez dłuższy czas.

Wykorzystujemy zebrane dane osobowe w celu zapewnienia właściwej odpowiedzi na żądanie informacji lub zapewnienia działania w zakresie obsługi klienta. Ujawniamy dane osobowe wyłącznie w celu przeprowadzenia transakcji, o którą Państwo prosili lub autoryzowali, lub celem dostarczenia produktu lub usługi. Na przykład dostawa produktu wymaga przesłania adresu pocztowego miejsca przeznaczenia do przewoźnika.

• Gromadzenie i wykorzystywanie danych dostarczonych przez naszych klientów:

W zależności od produktów i usług, z których Państwo korzystają, zbieramy różne typy danych osobowych. Zbieramy dane, które nam Państwo przekazują, gdy w jakikolwiek sposób wchodzą Państwo z nami w reakcję, w tym także podczas wypełniania formularza na naszej stronie internetowej, gdy nawiązują Państwo z nami kontakt, gdy biorą Państwo udział w ankiecie on-line, gdy podają Państwo swoje dane podczas targów i wystaw. Dane te obejmują informacje kontaktowe Firmy, a także dane kontaktowe rozmówcy, jego funkcję i zainteresowanie naszymi systemami.

Zapewniamy, że będziemy wykorzystywać dane wyłącznie zgodnie z ustawą o ochronie danych z 1998 r. a także innymi obowiązującymi przepisami, w tym z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (GDPR, RODO) z 25 maja 2018 r. oraz wszystkimi obowiązującymi przepisami z zakresu poufności.

• Gromadzenie i wykorzystywanie danych do biuletynów i magazynów informacyjnych:

Używamy danych osobowych: imienia, nazwiska, adresu pocztowego i adresu e-mail do wysyłania dokumentów informacyjnych.

Mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji, należy w tym celu wysłać wiadomość e-mail na adres rgpd@sulky-burel.com lub klikając link rezygnacji z subskrypcji na dole biuletynu.

IV. PANSTWA PRAWA

Mają Państwo prawo zażądać dostępu do swoich danych osobowych, poprosić nas o poprawienie lub usunięcie danych osobowych lub skorzystać z innych praw z zakresu ochrony danych dostępnych dla Państwa. Mogą Państwo skorzystać z tego prawa, należy w tym celu wysłać wiadomość e-mail: rgpd@sulky-burel.com.

Klient ma również prawo złożyć skargę do CNIL (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).

V. OCHRONA I CZAS PRZECHOWYWANIA

Używamy technicznych, administracyjnych i fizycznych środków bezpieczeństwa zaprojektowanych w celu ochrony i zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi do Państwa danych oraz prawidłowego korzystania z gromadzonych danych przez nas. Na przykład, dla naszych pracowników i kontrahentów dostęp do danych osobowych jest ograniczony wyłącznie do tych pracowników, którzy muszą uzyskać dostęp do tych danych w celu wykonania przypisanych im zadań.
GRUPA BUREL nie przekazuje żadnych danych poza Unię Europejską.

Dane są przechowywane i wykorzystywane przez okres zgodnie z obowiązującymi przepisami.

VI. WYKORZYSTYWANIE COOKIES (« CIASTECZEK »)

Używamy małych plików tekstowych powszechnie nazywanych plikami cookies („ciasteczka”), aby zbierać informacje o wydajności naszych stron internetowych. Dane osobowe nie są zbierane. Dane po prostu pozwalają nam monitorować działanie naszych stron internetowych i dostarczają informacji w celu poprawy obsługi tych stron przez użytkownika.

Jeśli nie chcą Państwo, abyśmy używali plików cookie w ten sposób, mogą Państwo odmówić ich użycia.

Mogą Państwo ustawić oprogramowanie przeglądarki w taki sposób, aby akceptacja lub odrzucenie plików cookie były proponowane punktualnie (przed nagraniem pliku cookie), lub aby akceptować albo odrzucać systematycznie zapisywanie plików cookie w Państwa terminalu.
Prosimy pamiętać, że jeśli odrzucą Państwo pliki cookie, może to wpłynąć na wydajność witryn i mogą Państwo nie być w stanie korzystać ze wszystkich oferowanych przez nas usług.

Odnośnie zarządzania plikami cookie i dokonywania wyborów konfiguracyjnych każdej przeglądarki metoda za każdym razem jest inna. Zostało to opisane w menu pomocy przeglądarki, dzięki któremu wiedzą Państwo jak zmienić życzenia dotyczące plików cookie:

Podmioty GRUPY BUREL korzystają z Google Analytics, usługi z zakresu oglądalności witryn internetowych udostępnianej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics używa plików cookie, które są plikami tekstowymi umieszczanymi na Państwa komputerze, aby pomóc firmom analizować korzystanie ze stron internetowych przez użytkowników. Google będzie wykorzystywać te informacji w celu oceny korzystania z witryn, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie dla podmiotów GRUPY BUREL i świadczenia innych usług związanych z działalnością i korzystaniem Internetu. Google nie będzie wiązać Państwa adresu IP z innymi danymi przechowywanymi przez Google.

Jeśli nie chcą Państwo wysyłać informacji do Google Analytics:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Zarządzanie danymi : Google +
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl