Ponad 9% oszczędności nawozu dzięki technologii SULKY ECONOV!

12 May 2017

Rozsiewacz nawozów SULKY ECONOV umożliwia zaoszczędzić 9% nawozu.

Wyniki zostały naukowo udowodnione podczas testów polowych przeprowadzonych z instytutem IRSTEA oraz francuskim centrum ekspertyz ISOBUS KEREVAL.

Taka ocena ekonomiczna i ekologiczna technologii SULKY ECONOV (rozłączanie sekcji rozsiewu na rozsiewaczach nawozów SULKY) jest pierwszą na świecie. Test polowy opierał się na 2 protokołach, których celem było ocenienie technologii ECONOV : pierwszy bazował na ręcznej kontroli zasuw i zsypów, a drugi na kontroli automatycznej z wykorzystaniem sygnału GPS.

Oba protokoły testowe zostały przeprowadzone na szerokości roboczej 24 m, z dwoma nawozami granulowanymi, była to Saletra amonowa 33.5% oraz z Chlorek potasu (sól potasowa). Test został przeprowadzony na dwóch polach o różnych kształtach geometrycznych.

W ręcznym trybie ustawienia rozsiewacza, otwieranie i zamykanie zsypów było przeprowadzane przez operatora, według jego oceny. W trybie automatycznym, maszyna sama dostosowywała otwarcie i zamknięcie zsypów, szerokość roboczą oraz dawkowania dzięki sekcjom ECONOV wykorzystującym sygnał GPS..

W trybie ręcznym, w przypadku Saletry amonowej, procent pola pokryty dobrą dawką wyniósł 45% (dawka docelowa osiągnięta z dokładnością +/- 15%), podczas gdy w trybie automatycznym ECONOV ta dokładność sięgnęła 68%.

Emmanuel Piron, inżynier z Instytutu IRSTEA, którego pracownicy przeprowadzali próbę polową, stwierdził, że « uzyskano 9% zmniejszenia dawki nawozu na korzyść automatycznego systemu ECONOV, czyli rozsiano 1380 kg w porównaniu do 1515 kg w trybie ręcznym. Przede wszystkim, w trybie ECONOV zostały praktycznie w całości wyeliminowane strefy zbyt dużego lub zbyt małego dawkowania. »

W przeprowadzanym badaniu wykazano, że technologia ECONOV oferuje rzeczywisty potencjał zoptymalizowania rozsiewu nawozów granulowanych zarówno w zakresie ilości jak i jakości rozsiewu.

Mapy przedstawiające porównanie rozsiewu w trybie ustawień ręcznych (1)  oraz w trybie automatycznym wykorzystującym technologię SULKY ECONOV (2)

Serge Nourry, manager odpowiedzialny za dział rozsiewaczy nawozów w SULKY, dodaje, że « badanie umożliwiło uzyskanie precyzyjnych danych liczbowych dotyczących korzyści z technologii ECONOV. Korzystamy teraz z pomiaru dokonanego w rzeczywistych warunkach pracy, na całych polach z różnymi nawozami. Wyniki przewyższyły nasze oczekiwania w zakresie oszczędności na rozsiewanym nawozie z wykorzystaniem technologii ECONOV. Zysk mógłby być jeszcze większy w przypadku pracy na większą szerokość roboczą, na przykład na 36 metrów. Dla rolników technologia ECONOV daje wiele oszczędności, do tego dodajmy jeszcze korzyści wynikające z wydajności i jakości. Zyski są więc znaczne.»

Zapraszamy do odkrycia rozsiewaczy nawozów Sulky Econov X40+ i X50+.

 

Chcę otrzymywać

Wprowadzony adres został zapisany na liście mailingowej.